Üdvözöljük a Metodus Kft. honlapján!

Minősített tanácsadó, hiteles partner

CÉGÜNKRŐL

Bemutatkozás

A Metodus Kft. 1994-ben alakult tanácsadó vállalkozásként, tanácsadási tevékenysége az évek során folyamatosan változott, fejlődött. A cég alapvető célkitűzése, hogy a vállalkozások részére, azok versenyképességének kialakításával és bővítésével kapcsolatos tanácsadási tevékenységet végezzen.

A Metodus Kft. ma már projektmenedzsment szervezetként működik, számos ügyfelének projektjét segíti, gondozza, menedzseli és vezeti.

Jövőkép

A cég alapvető célkitűzése, hogy a vállalkozások részére, azok versenyképességének kialakításával és bővítésével kapcsolatos tanácsadási tevékenységet végezzen, de az utóbbi években felhalmozódott tapasztalatok egyéb fejlődési irányokat is lehetővé tesznek, és a cég igyekszik ezeket hatékonyan kihasználni. Saját megvalósítás alatt lévő projektjeink:

  • Repülőgép inspekciós rendszer fejlesztése
  • Édesipari gyártóüzem kialakítása
  • Magánbölcsőde építése

Minőségpolitika

A Metodus Kft folyamatos törekszik, hogy ügyfeleinek minden területen a lehető legmagasabb minőségű szolgáltatást nyújtsa. Ennek megfelelően alakította ki belső működésének feltételeit és kommunikációs politikáját is, összhangban a hatékony munkavégzéssel. A cég jellemzően hosszú távú partneri viszonyok kialakítását tűzte ki célul, melyben a vállalkozások hálózatos együttműködésben, jelentős szinergiák elérésre lesznek képesek. Ügyfeleinkkel folyamatosan együttműködünk, hogy fejlesztési elképzeléseik a lehető leggyorsabban és a lehető leghatékonyabban megvalósuljanak. A cég vezetése a bizalmi alapon formálódó kapcsolatokban hisz, a leghitelesebb reklámnak pedig az ügyfelek ajánlásait tekinti.

A vállalkozás folyamatosan fejleszti meglévő tevékenységeit és ezzel párhuzamosan dolgozik új tevékenységek kialakításán, annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb szolgáltatási portfólióval álljon ügyfelei rendelkezésre. A cég belső folyamatait folyamatosan újratervezi, a hatékonyság növelésének érdekében és ennek megfelelően munkatársait motiválja, hogy ötleteikkel, meglátásukkal, véleményükkel ebben jelentős szerepet vállaljanak.

A Metodus Kft vezetői 2014 óta rendelkeznek a PÁTOSZ „Megbízható tanácsadó” minősítéssel is. (http://patosz.hu/szakertoi-kartya.html)

SZOLGÁLTATÁSOK

Projekttervezés

Célunk, hogy ügyfeleink ötleteiből életképes, eredményt termelő projektek épüljenek és ennek megvalósulásához pontos iránymutatással járuljunk hozzá.

Stratégiai tanácsadás

A tanácsadás célja, hogy ügyfeleink hazai, illetve nemzetközi versenyképességének területén javulást érjünk el.

Marketing tanácsadás

A tanácsadás során a hazai és nemzetközi piacokon való megjelenéshez vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység bővítéséhez szükséges marketing- és piackutatás kerül elvégzésre, amely alapján a vállalat képes meghatározni, hogy mely piaci szegmensekben, milyen termékkel és/vagy szolgáltatással tud versenyképesen megjelenni.

Szervezetfejlesztés

Áttekintjük a cég jelenlegi szervezeti felépítését, a folyamatok jelenlegi tervezését és szervezését modellezzük, valamint a kritikus pontokat azonosítjuk.

Pályázati tanácsadás

A megfelelő pályázat kiválasztása után megvizsgáljuk, hogy ügyfelünk megfelel-e a pályázat által előírt jogosultsági kritériumoknak, illetve a gazdasági adatok alapján a pályázati kiírásnak megfelelően objektív pontozást is végzünk, hogy ügyfelünk reális képet kaphasson a pályázat várható sikerességéről.

Projektmenedzsment

A projektmenedzsment feladatok elvégzésekor rendszerint abból a tudásanyagból indulunk ki, amelyet egy adott ügyfélnél egy projekt kialakítása, összeállítása, az ehhez szükséges üzleti- és megvalósíthatósági tervek elkészítése során megszereztünk.

Közbeszerzés

Közigazgatásban szükséges szakmai gyakorlat birtokában működünk közre közbeszerzések lebonyolításában mind az ajánlattevői, mind az ajánlatkérői oldalon.

Horizontális célkitűzésekkel kapcsolatos tanácsadás

Cégünk a horizontális elveknek való megfelelés szempontjából történő teljes körű átvilágítást, helyzetelemzést készít.

Nagy és Társa Bt.

Kapacitásbővítő beruházás a Nagy és Társa Bt.-nél

Támogatási összeg: 50.710.310 Ft

Pályázat típusa: GINOP

Támogatás éve: 2015

Hologén Környezetvédelmi Kft.

Intenzifikált fotokatalizációs hulladékkezelés kutatás-fejlesztés

Támogatási összeg: 186.400.000 Ft

Pályázat típusa: GINOP

Támogatás éve: 2015

Hungaro-Ventilátor Kft.

Kapacitásbővítés a Hungaro-Ventilátor Kft.-nél

Támogatási összeg: 64.301.353 Ft

Pályázat típusa: GINOP

Támogatás éve: 2015

Flame Spray Hungary Kft.

Komplex vállalati technológia-fejlesztés a Flame Spray Hungary Kft.-nél

Támogatási összeg: 176.304.222 Ft

Pályázat típusa: KMOP

Támogatás éve: 2013

BDO Magyarország Kft.

Napközbeni kisgyermek-ellátási szolgáltatás létrehozása a BDO Magyarország Könyvelő és Bérszámfejtő Kft-nél és konzorciumi partnerénél

Támogatási összeg: 31.938.215 Ft

Pályázat típusa: TÁMOP

Támogatás éve: 2012

Kesztölci Családi Napközi Közhasznú Egyesület

Gyöngyvirág Családi Napközi, Tipegő Családi napközi és Bóbita Családi Napközi megvalósítása

Támogatási összeg: 49.873.220 Ft

Pályázat típusa: TÁMOP

Támogatás éve: 2012

Gyöngy Szemek Alapítvány

Happy Kids magyar-angol családi napközi 1-2 megvalósítása

Támogatási összeg: 34.912.600 Ft

Pályázat típusa: TÁMOP

Támogatás éve: 2012

Az Újtelepi Emberek Egészségéért Alapítvány

Történelmi és természeti értékekre alapozott közös turizmusfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyében az aktív pihenés jegyében

Támogatási összeg: 179.552 EUR

Pályázat típusa: HUSKROUA/1001

Támogatás éve: 2010

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Fejlesztési Intézet létrehozása a Rába Futómű Kft.-nél

Támogatási összeg: 601.295.530 Ft

Pályázat típusa: GOP

Támogatás éve: 2009

Tivadar Község Önkormányzata

Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a Szatmár-Beregi Natúrpark területén

Támogatási összeg: 495.356.306 Ft

Pályázat típusa: ÉAOP

Támogatás éve: 2009

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

A Metodus Kft. (1095 Budapest, Mester utca 48-52 4/403., Cégjegyzékszám: 01-09-864217, Adószám: 13610630-2-43), mint Adatkezelő fontosnak tartja a www.metodus.hu honlapra látogató érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását és adatkezelésük során a mindenkor hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, és belső szabályzataik értelmében jár el.

Az Adatvédelmi tájékoztató célja az, hogy az érintetteket tájékoztassa az Adatkezelő www.metodus.hu honlapon keresztül végzett adatkezelési tevékenységeiről, így a tájékoztató hatálya kizárólag a nevezett honlap(ok)on keresztül történő adatkezelésekre és az adatkezelések során kezelt adatok körei terjed ki.

Honlap célja, hogy hasznos információkkal szolgáljon a Metodus Kft. tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban.

1. Kik az érintettek?

Érintett az a természetes személy, aki a www.metodus.hu honlapon keresztül bármilyen módon megadott vagy megkapott adata alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható.

A tájékoztató személyi hatálya kiterjed tehát a www.metodus.hu honlapon keresztül érdeklődő, vagy ajánlatot kérő vagy küldő természetes személyekre, vagy nem természetes személyek képviselőire, kapcsolattartóira, az oldalon hírlevélre feliratkozó természetes személyekre, továbbá az Adatkezelő www.metodus.hu honlapjának üzemeltetésével megbízott saját munkatársaira.

2. Az Adatkezelő

Az Adatkezelő a www.metodus.hu honlap üzemeltetője.

Cégnév: Metodus Kft.

Székhely: 1096 Budapest, Haller utca 23-25. C. ép. 6/601.

Nyilvántartási szám:

Kapcsolattartó:

E-mail: info@metodus.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-864217

Adószám: 13610630-2-43

3. Adatkezelési tevékenység: Hírlevél küldése

Érintett a hírlevél szolgáltatás igénybevétele előtt a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

A kezelt adatok köre és célja:

teljes név

azonosítás

email cím

hírlevél kiküldése

cégnév

azonosítás

feliratkozás dátuma

azonosítás

 Adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő és leányvállalatai legújabb eseményeiről, híreiről, illetve tájékoztatás az aktuális gazdasági eseményekről és jogszabályi környezetről.

Jogalap: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, előzetes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki a Metodus Kft., mint Adatkezelő híreiről, eseményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

Kik kezelik az adatokat: A hírlevelet kizárólag az ügyvezető küldi a Mailchimp hírlevélküldő szoftver segítségével.

Meddig kezelik az adatokat: Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy megerősítést nem ad. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

Leiratkozás: Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@metodus.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján, vagy postai úton a 1095 Budapest, Mester utca 48-52 4/403. címen.

4. Adatkezelési tevékenység: Egyszeri információ vagy ajánlatkérés

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan ajánlatot kérjenek a honlapon vagy a központi email címen keresztül.

Jogalap: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt vagy ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

teljes név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás

cégnév

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

megjegyzés/kérdés tartalma

válaszadás

Kik kezelik az adatokat: Az adatokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Személyes adatok kezelését az Adatkezelő látja el.

Adatkezelő az adatokat harmadik fél számára nem továbbítja.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Adatkezelő részére a honlapon keresztül megadott adatok e-mail-ben jutnak el. A honlapon megadott központi email címen is érkezhetnek információt vagy ajánlatot kérő e-mailek. A beérkező információkérések az Adatkezelő számára érkeznek meg.

b. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – lehetőleg ugyanazon az úton, ahogyan az kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

c. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül az adatkezelők vele kapcsolatba lépjenek, hogy az érintett a kérdést pontosítsa, vagy a választ megkapja.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, adatkezelőket hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli. Adatkezelő(k) vagy érintett igazolható jogos érdeke esetén az adatok tovább is megőrizhető, a jogos érdek megszűnéséig. Erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

5. Hivatkozások és linkek

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

6. Weboldal látogatási adatok

„Google Analytics”-k. A www.metodus.hu honlap használja a Google Analytics-t, amely a Google Inc. („Google”) web vizsgáló szolgáltatása. A Google Analytics úgy nevezett „Cookie” – kat (magyarul „sütiket”) használ, amelyek olyan szöveg file-ok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának vizsgálatát.

A Cookie által létrehozott információ (az IP címet is beleértve) a Google egyik USA-ban levő szerverére kerül továbbításra és tárolásra. A Google ezt az információt a honlap használatának értékelésére, és a honlap operátor részére, a honlap tevékenységről szóló kimutatások készítésére használja, továbbá arra a célra használja, hogy további olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek a honlapokkal illetve internet használattal állnak kapcsolatban.

Semmilyen körülmények között nem fogja a Google az Ön IP címét a Google más adatával összekapcsolni. A Cookie telepítést letilthatja a Browser Software beállításával, mindazonáltal fel szeretnénk hívni a figyelmét, hogy néhány esetben ilyenkor nem tudja a honlapok összes funkcióját használni. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

7. Érintettek jogai

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján az érintett jogai a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását az Adatkezelő elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja és megteszi a szükséges lépéseket a tájékoztató és a jogszabályban foglaltak alapján.

Jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő és leányvállalatai gondoskodnak az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megtettek minden technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtett, hogy védje az adatokat a jogosulatlan hozzáférés (szoftver, hardver eszközök védelme), megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés (rendszeres biztonsági mentés, vírusvédelem), valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10. Jogszabályi háttér, módosítás

Jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az adatkezelők mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek.

Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosításának jogára. A módosított, egységes szerkezetű Tájékoztatót a www.metodus.hu honlapon teszi közzé.

Kedvezményezett neve: METODUS Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: A Metodus Kft versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
Szerződött támogatás összege: 10 065 787 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 50%
Projekt tényleges befejezési dátuma: 2019.03.20.
Projekt tartalmának bemutatása:

A Metodus Kft. a fejlődési lehetőségeket keresve egy új tevékenységi területét szeretné fejleszteni, mégpedig a TEÁOR 1082- Édesség gyártása tevékenységét. A beszerzésre kerülő bon-bon gyártó gép és csokoládéolvasztó tank a fejlesztendő tevékenység szempontjából jelent kiemelt fontosságú fejlesztést. A bon-bon gyártása eddigi tevékenységhez nem kapcsolódott, és ennek hatására a teljesen új termék jön létre, mely a szóban forgó édesség. A vállalat számára a tevékenységi körének kiterjesztése fejlődési lehetőség, és innovatív tartalom egyben, melyekhez a beszerzendő eszközök révén létrejövő új termékek szolgálnak alapul. Korábban a vállalat nem rendelkezett ilyen eszközökkel, és a hozzá kapcsolódó támogató szoftverrel. A vállalkozás versenyképessége nő azáltal, hogy új eddig nem ismert piacok felé tud nyitni, ott termékével megjelenni, melynek szerves része a szóban forgó adaptív innováció. A jövedelmezőség szintén növekszik, hiszen a kiterjesztett tevékenység kapcsán új bevételek generálódnak, hiszen a vállalkozás egyre jövedelmezőbb kínálattal képes kiszolgálni a fizetőképes keresletet.

Kedvezményezett neve: METODUS Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Projekt címe: Informatikai fejlesztések a Metodus Kft-nél
Szerződött támogatás összege: 7.999.402 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 40%
Projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.11.30.
Projekt azonosító: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2018-01248
Projekt tartalmának bemutatása:
Az utóbbi évek növekvő digitális fejlődése megkövetel az Metodus Kft. számára egy
olyan informatikai támogató rendszert, amelynek a vállalatunk tevékenységeit felöleli,
minden adatunkat egy egységes adatbázisban kezeli, és a tevékenységünket nyomon
követi és irányítja. Ez azért kulcsfontosságú, mert a folyamatok ilyen szintű
összefogásával hatékonyságnövekedés érhető el a munkavégzés területén, idő és
pénz takarítható meg, több megrendelés teljesíthető, a humán erőforrás allokálása
pedig szintén hatásosabb.

Mindemellett alapelvárás a mai rohamosan fejlődő világban, hogy a vállalkozásunk felszereltségben, technológiai háttértámogatásban és üzleti folyamatok modernizálása terén ne legyen lemaradva a magyar, illetve tágabban a nemzetközi piaci viszonyokhoz képest. A projekt a versenyképesség, a piaci pozíció erősítése és megtartása, valamint munkahelymegtartó képesség egyik feltétele. A vállalatirányítási rendszer kiválasztása során törekedtünk a piaci lehetőségek átfogó megismerésére, tanulmányozására. Végül az Europroof ügyviteli rendszer bizonyult a legmegfelelőbbnek. A rendszer alkalmas gyártó, kereskedő, és szolgáltató cégek számára a cég mindennapjai során alkalmazott folyamatok számítógépes adminisztrálására, megkönnyíti és gyorsítja a vállalkozás működését, segíti a vezetőket a döntések előkészítésében és a döntések meghozásában. Az Europroof ügyviteli rendszer moduláris felépítésű, és minden egyes modul külön kapcsolható a rendszerhez. Vállalkozásunk jövőbeli céljainak figyelembevételével összhangban választható modulra szükségünk van a biztonságos és zökkenőmentes működés érdekében. Ennek keretében a költségek tartalmazzák a bérleti díjakat, illetve a szolgáltatási, tanácsadási, betanítási költségeket, melynek keretében a rendszer testreszabása, bevezetése, a rendszer használatának oktatása, illetve adatmigráció kerül megvalósításra. Eszközbeszerzésre nem kerül sor a projekt keretében. A beruházáshoz szükséges önrész a rendelkezésünkre áll.

HÍRLEVÉL

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

* indicates required

KAPCSOLAT

Küldje el kérdését, és a lehető legrövidebb időn belül felvesszük Önnel a kapcsolatot!

  • 1096 Budapest, Haller utca 23-25. C. ép. 6/601.
  • }9.00-17.00
  • +36 1 816 1538
  • info@metodus.hu
széchenyi